Arvot

Juristina pidän suuressa arvossa Olaus Petrin ikiaikaista tuomarinohjetta ”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei voi olla lakikaan”. Oikeus ja kohtuus ovat hyviä tavoitteita myös politiikassa.

Oikeus ja kohtuus näkyvät politiikassa yksityisen kansalaisen edun ja yhteiskunnan kokonaisedun punnitsemisena. Rajallisia resursseja on jaettava oikeudenmukaisella tavalla tarvitsijoiden kesken.

Edun antaminen yhdelle merkitsee käytännössä aina sitä, että se on pois toiselta. Niinpä politiikassa joudutaan tekemään myös ikäviä päätöksiä, eikä ole mahdollista toimia siten, että kaikki olisivat aina tyytyväisiä. Yksilö näkee tilanteen omalta kannaltaan, päättäjän pitäisi kyetä näkemään kokonaisuus ja tehdä päätökset sen perusteella. Siinä, jos missä tarvitaan näkemystä oikeudesta ja kohtuudesta.

Olen ollut kokoomuslainen jo kouluvuosista lähtien. Kokoomuksen aatteessa yhdistyvät vapaus, vastuu ja demokratia, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen, ja koen ne omikseni. Mahdollisuuksien tasa-arvoa on esimerkiksi hyvien koulutusmahdollisuuksien antaminen kaikille suomalaisille sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta.

Pia Pakarinen

Vakaumuksena yrittäminen

Yrittäjyyteen ja työntekoon kannustaminen on hyvinvointiyhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää. Viimeisten 10 vuoden aikana työpaikat ovat syntyneet Suomessa lähinnä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-sektorin merkityksen kasvun pitää näkyä myös elinkeinopolitiikassa.

Peruspalvelumme pitäisi pystyi rahoittamaan verovaroin. Yritykset maksavat veroja ja työllistävät ihmisiä, jotka maksavat tuloistaan veroa. Yrittäjyyden edistäminen on siten kaikkien helsinkiläisten edun mukaista.

Kaupunkilaisten osallisuus

Demokratiaan kuuluu kansalaisten ja kaupunkilaisten aito osallisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Lasten ja nuorten äänen on päästävä esiin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Helsingissä apulaispormestareille kuuluu erityistehtävä olla linkkinä kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Jos olet ollut minuun yhteydessä, tiedätkin jo, että vastaan yhteydenottoihin ripeästi ja selvitän epäselvät asiat viipymättä. Tätä pidän luottamustehtävään liittyvänä perusvelvollisuutena.