Ota yhteyttä!

Helsinkiläisten valitsemana valtuutettuna haluan tehdä kaupunkilaisia koskevasta päätöksenteosta läpinäkyvää ja kiinnostavaa, jotta saisimme yhä useamman mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen. Tultuani valituksi apulaispormestariksi perustin Facebookin kaikille avoimen Apulaispormestari Pian ryhmän. Minulle voi lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia, kommentoida ajankohtaisia asioita ja haastaa rakentavaan keskusteluun helsinkiläisille tärkeistä asioista.

Olen myös perustanut muutaman kerran vuodessa kokoontuvan sparrausryhmän, jolta saan arvokasta ulkopuolista näkemystä apulaispormestarin työhöni. Sparrausryhmään ovat tervetulleita kaikki varhaiskasvatuksesta, opetuksesta ja yhteisistä asioista kiinnostuneet puoluekantaan katsomatta. Keskustelemme ryhmässä mm. kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista kysymyksistä.