Ota yhteyttä!

Helsinkiläisten valitsemana valtuutettuna haluan tehdä kaupunkilaisia koskevasta päätöksenteosta läpinäkyvää ja kiinnostavaa, jotta saisimme yhä useamman mukaan yhteisten asioiden hoitamiseen. Tultuani valituksi apulaispormestariksi perustin Facebookin kaikille avoimen Apulaispormestari Pian ryhmän. Minulle voi lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia, kommentoida ajankohtaisia asioita ja haastaa rakentavaan keskusteluun helsinkiläisille tärkeistä asioista.