Mikään ei päihitä kentän asiantuntemusta. Innostava kansanliike houkuttelee mukaansa!

Kaikki viisaus ei asu vain yhdessä päässä. Olen kaikissa työtehtävissäni halunnut kuulla, miten asiat koetaan lähellä käyttäjiä tai asiakkaita. Nykyisessä luottamustoimessani käyn keskustelua yli 3000 kaupunkilaisen kanssa Apulaispormestari Pian kaikille helsinkiläisille avoimessa Facebook-keskusteluryhmässä ja olen kiertänyt valtaosan Helsingin päiväkodeista ja kouluista. Päätöksenteko näyttäytyy joskus kasvottomana. Haluan varmistaa, että ihmisten ääni kuuluu.

Kokoomuksessa käyttäjiä tai asiakkaita ovat tavallaan puolueen jäsenet ja luottamustehtäviään hoitavat kuntapäättäjät. Me tiedämme, mikä on ihmisten mielenpäällä, mikä huolettaa ja mikä saa yrittämään vielä vähän enemmän. Tämän äänen pitää kuulua myös puolueen johdossa.

Olen itse tehnyt useamman erilaisen työuran: monipuolista polkua myynnin ja markkinoinnin tehtävistä Rank Xeroxilla myynti-ja viestintäpäälliköksi Veholle, juristi-reviisoriksi Euroopan unionin tuomioistuimeen, 11 vuodeksi päätoimiseksi yrittäjäksi sekä Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajaksi. Politiikkaan lähdin vasta aikuisena. Muistan hyvin, miten vieraalta pikkunäppärä sanailu tuntui verrattuna niihin konkreettisiin huoliin, joiden kanssa itse arjessani painiskelin.

Kokoomuksen vaalimenestys lepää viime kädessä siinä, että osoitamme tuntevamme ihmisten huolet ja esitämme uskottavan ja pohditun vaihtoehdon siitä, miten ne ratkaistaan. Keskeistä on, miten saamme ihmiset innostumaan kansanliikkeestämme.

Liberaali sinivihreä kokoomuslainen

Olen arvoiltani liberaali sinivihreä kokoomuslainen. Vapaus ja vastuu synnyttävät toimeliaisuutta, hyvinvointia ja uusia ajatuksia. Esimerkiksi ilmastonmuutosta ei ole mahdollista ratkaista ilman yrityksiä: tarvitsemme niiden innovaatioita ja osaamista ollaksemme tehokkaita. Samoin tarvitsemme uusia työntekijöitä, sillä työvoimapula on totta jo monella paikkakunnalla. Kokoomuslaisuuteeni ei kuulu pullonkaulojen sorvaaminen, vaan ratkaisujen etsiminen.

Kokoomuksella täytyy olla vastauksia globaaleihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat jo näkyvästi läsnä ihmisten elämässä. Tarvitsemme myös näkymää tulevaisuuteen. Mitä on edessä ylihuomenna?

Kokoomus on sivistyspuolue

Suomalaisen yhteiskunnan erityinen hienous on siinä, että meillä on ollut mahdollisuus päästä pitkälle huolimatta kotitaustan tarjoamista mahdollisuuksista. Meille tärkeitä ovat kaikki yhteiskuntaa rakentavat tahot. Minulle Kokoomus onkin ennen kaikkea sivistyspuolue.

Tiede rakentaa pohjaa rationaaliselle päätöksenteolle ja tasapainoiselle yhteiskunnalle. Kokoomuksen täytyy pitää huoli yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korkeasta osaamisesta. Tarvitsemme huippututkimusta ja uusia innovaatioita, joista syntyy menestystarinoita.

Sivistystä edustaa yhtä lailla varhaiskasvatus, jonka roolia mahdollisuuksien tasa-arvon edistäjänä ei voi kiistää. Osaavat opettajat ovat rakentaneet Suomen kansainvälisen koulutusihmeen, jota pitää vaalia ja
päivittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Kokoomus on yrittäjien puolella

Näkymää tulevaisuuteen tarvitsevat erityisesti yritykset. Koronakriisistä toipuminen vie suomalaiselta yhteiskunnalta ja yrityksiltämme vuosia. Nyt tarvitaan nopeasti toteutettavaa tukea, jonka hakeminen vaatii yrityksiltä mahdollisimman vähän paperityötä. Yhteiskuntaa pitää avata hallitusti niiltä osin, kuin se on turvallisesti mahdollista. Tarvitsemme myös suunnitelman siitä, kuinka kriisistä päästään eteenpäin. Myös koronavelat pitää maksaa, ja tuskin koskaan valtion velkaantumistahti on ollut yhtä kovaa kuin se on nyt.

Samalla vanhatkin haasteet on ratkottava: huoltosuhde on Euroopan heikoimpia väestön ikääntyessä. Tarvitsemme lisää tekeviä käsiä. Henkilöstön palkkaamiseen liittyviä kokonaiskustannuksia on alennettava, ja erityisen tärkeää se on tässä tilanteessa, jossa lomautusten ja irtisanomisten uhka on välitön. Verotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen ja työntekoon.

Kokoomus on kaupunkipuolue

Suomalaisista 70 % asuu kaupungeissa tai niiden kehysalueilla. Kokoomuksen kannatuksessa kaupunkiseudut nousevat vielä tätäkin suurempaan rooliin, etenkin kun haluamme kasvattaa kannatusta nykyisestä tasosta. Puoluejohtoon tarvitaan lisää kaupunkipoliittista ymmärrystä.

Kaupungit ratkovat niitä ongelmia, joita ihmiset arjessaan kohtaavat. Päiväkotipaikkojen riittävyys, julkisen liikenteen sujuvuus tai vaikkapa parkkipaikkojen oikea sijainti ei ole pikkuasia, kun se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Ne myös vaikuttavat siihen, kuinka suuri joukko pääsee mukaan työelämään, kuluttamaan ja luomaan hyvinvointia.

Ilmastonmuutokseen ja syrjäytymiseen liittyviä viheliäisiä ongelmia ratkotaan nimenomaan kaupungeissa. Samalla kaupunkien merkitys koko maan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta kasvaa kaupungistumiskehityksen myötä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Kaupunkien kasvu ja niiden kasvava merkitys edellyttävät kaupunkien erityiset haasteet tunnistavaa kaupunkipolitiikkaa, riittäviä resursseja ongelmien ratkaisemiseen ja valtion ja kaupunkien välistä tiivistä yhteydenpitoa – myös kansainvälisellä tasolla.

Puoluevaltuuston puheenjohtajan tehtävä on tärkeä

Puoluekokousten välisenä aikana puolueen ylintä päätösvaltaa käyttää puoluevaltuusto. Puoluevaltuuston merkitys on vielä tavallistakin suurempi oppositiokaudella, kun puolue keskittyy kirkastamaan viestiään ja määrittelee painopisteitään.

Kaikki tietämys ja osaaminen ei ole puoluetoimistossa tai eduskuntaryhmässä, vaikka molemmissa paljon erinomaista osaamista onkin. Kokoomuslaiseen maailmaan ei kuulu kuitenkaan päätösten jättäminen herroille tai rouville: puoluevaltuusto edustaa sitä kentän ääntä, jonka pitää kuulua, kun strategiaa sorvataan kohti seuraavaa vaalikautta. Puoluevaltuuston on käytettävä sitä valtaa, joka sille on annettu.

Tervetuloa mukaan puheenjohtajakampanjaani Ota yhteyttä -sivun kautta!

Olen kotoisin opettajaperheestä Kauhajoelta, Etelä-Pohjanmaalta.

Helsingin kunnallispolitiikassa olen ollut mukana vuodesta 2005. Ennen nykyistä tehtävääni kokopäiväisenä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina toimin viimeksi Helsingin seudun kauppakamarin johtajana. Työurani eteni tätä ennen monipuolista polkua myynnin ja markkinoinnin tehtävistä Rank Xeroxilla myynti-ja viestintäpäälliköksi Veholle, juristi-reviisoriksi Euroopan unionin tuomioistuimeen, 11 vuodeksi päätoimiseksi yrittäjäksi sekä Helsingin Yrittäjät ry:n toimitusjohtajaksi. Olen koulutukseltani oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti.

Kampanjapäälliköt pj-kisassa:

“Piahan on sellainen supernainen: uskomattoman energinen, määrätietoinen ja aikaansaava. Positiivinen ote asioihin ja arvot kohdallaan. Hänen kanssaan on ilo toimia yhdessä.”

Henna Virkkunen
Europarlamentaarikko

“Pia: Tahtoa – Taitoa – Tuloksia. Olen tuntenut Pian vuosikausia. Hän on ihminen, jonka kanssa haluan tehdä yhteistyötä ja jonka kanssa saa asioita tapahtumaan.”

Risto Rautava
Kaupunginvaltuutettu